Valitse Sydämellä
Etusivu

Käyttöehdot

Yleistä

Valitsesydamella.fi sivusto on Influenssi Oy:n (3117852-2) markkinapaikka (Järjestelmä).

Näitä ehtoja sovelletaan Järjestelmän käyttöön tai kun hankit hyödykkeitä Järjestelmän kautta joko Influenssilta tai kolmansilta osapuolilta (Kumppaniyritys). Lahjakorttien osalta sovelletaan lisäksi Valitse Sydämellä Lahjakorttien Myynti- ja Toimitusehtoja.

Influenssi Oy:llä on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta.

Influenssi tarjoaa ja ylläpitää Järjestelmää, jossa Influenssi ja sen Kumppaniyritykset esittävät tarjouksia Hyödykkeistä eli lahjakorteista, sähköliittymistä, lainoista, kiinteistönvälityksestä ja muista palveluista sekä tuotteista. Näistä kaikista käytetään yleisnimikettä Hyödyke.

Kun sinä (Asiakas) hankit Kumppaniyrityksen Hyödykkeitä Järjestelmän kautta, ansaitsee Influenssi siitä välityspalkkion. Influenssi käyttää palkkiota mm. liiketoiminnan kehittämiseen ja lisäksi se lahjoittaa osan ansaitsemastaan välityspalkkiosta palvelussa mukana oleville kumppanijärjestöille siten, että Asiakas valitsee lahjoituskohteen.

Influenssi toimittaa Asiakkaalle lahjoittamiseen oikeuttavan koodin, jolla lahjoituksen kohdentaminen tapahtuu. Koodi toimitetaan Asiakkaalle aina vasta, kun Influenssi on ansainnut välityspalkkion. Välityspalkkion ansaitseminen ja lahjoituskoodin toimittaminen tapahtuu eri Hyödykkeiden ostotapahtumissa eri tavoin ja eri aikataulussa.

Lahjoittaminen ei ole verovähennyskelpoinen liiketoiminnan kulu ja Influenssi maksaa aina tekemistään lahjoituksista aiheutuvat verot. Huomaa, että lahjoituksen tosiasiallinen tekijä on aina Influenssi poislukien Asiakkaan itse maksamat ja tekemät suoralahjoitukset, jotka tulevat osaksi Järjestelmää myöhemmin.

Lahjakorttien myynnissä Influenssi toimii kauppaedustajana ja välittää sopimuksia Kumppaniyrityksen ja Asiakkaan välille eikä tule syntyvän kauppasopimuksen osapuoleksi eikä siten vastaa sen mukaisten velvotteiden täyttämisestä. Influenssi vastaa vain lahjakortin toimittamisesta. Asiakkaalle saattaa siis syntyä erilaisia oikeustoimia eri oikeushenkilöiden kesken, jolloin Asiakasta koskevat Kumppaniyrityksen kulloinkin voimassaolevat myynti-, toimitus- ja palvelusopimusehdot. Myyntisopimuksen Osapuolena voi olla Influenssi tai Kumppaniyritys. Hyödykkeen tosiasiallinen myyjä vastaa kaikista Asiakkaan vaatimuksista koskien Hyödykkeitä.

Järjestelmän käyttäminen ja sopimusten tekeminen edellyttää täysi-ikäisyyttä. Influenssi varaa oikeuden estää Asiakkaan palvelun käyttö.

Vastuullinen ja eettinen toimintatapa

Influenssi rakentaa toimintamallia, jossa kuluttajan ja elinkeinoelämän toimintatapoja ohjataan vastuulliseen ja kestävään suuntaan. Asiakas kanavoi Järjestelmän kautta Influenssin ansaitsemia varoja Järjestökumppanien keräyksiin. Influenssi on sitoutunut lahjoittamaan vähintään 50% liikevoitosta eteenpäin. Influenssin toimintaa ohjaa ja valvoo mukana olevat Järjestökumppanit.

Kumppaniyritykset pyrkivät sopimuksen syntymisestä lähtien sopimuksen voimassaoloajan toimimaan vastuullisesti ja eettisesti sekä noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Influenssin ja sen Järjestökumppanien laatimaa vastuullisen ja eettisen toiminnan ohjeistusta.

Influenssi voi tarjota Asiakkaalle “sertifikaatin, merkin, stämpin, kiitosmerkin” tai muun tunnisteen, jota Asiakas voi jakaa eteenpäin. Merkin käyttämisestä on noudatettava kulloinkin voimassaolevaa ohjeistusta.

Rekisteröityminen, asiakastili ja päättäminen

Asiakas hyväksyy henkilötietojen käytön tietosuojaselosteemme mukaisesti, kun Asiakas rekisteröityy Järjestelmään. Rekisteröityessään Asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot ja tietosuojaselosteemme. Osa Järjestelmän ominaisuuksista on käytettävissä vain rekisteröityneillä Asiakkaille. Rekisteröityessä sinun tulee antaa etunimi, sukunimi ja voimassaoleva henkilökohtainen sähköpostiosoitteesi. Voimme kysyä myös postiosoitetta, puhelinnumeroa tai muita tietoja. Rekisteröinti on vahvistettava sähköpostiisi tulevan linkin kautta.

Rekisteröityessä sinun tulee luoda salasana, joka on vain sinun henkilökohtaiseen käyttöösi. Salasanan paljastaminen muille on kielletty. Jos kolmas osapuoli saa tietoosi salasanasi, niin sinun on vaihdettava salasana ja ilmoitettava siitä Influenssille. Influenssi ei ole missään vastuussa tai korvausvelvollinen, jos salasanasi selville saanut henkilö tekee ostoksia nimissäsi. Asiakas vastaa salasanan salassapidon laiminlyönnistä.

Influenssilla on oikeus lähettää palvelun toimintaan, hallinnointiin, aktiviteetteihin, ostoihin tai lahjoituksiin liittyviä sähköposteja. Voimme myös lähettää mainontaan liittyviä sähköposteja, jotka sinulla on oikeus peruuttaa.

Tilin päättäminen tapahtuu ilmoittamalla siitä Influenssille.

Vastuunrajoitus

Influenssi pyrkii siihen, että Järjestelmä olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Influenssi ei kuitenkaan vastaa Järjestelmän keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta, ml. teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä tai niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta. Influenssi pyrkii tiedottamaan mahdollisista käyttökatkoista niistä tiedon saatuaan kotisivuillaan osoitteessa www.valitsesydamella.fi. tai muissa viestintäkanavissa.

Influenssi ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti koituvista tulojen, työn tai voittojen menetyksistä tai vahingoista eikä mistään epäsuorista vahingoista. Influenssi ei vastaa Kumppaniyrityksen tarjouksesta tai Hyödykkeestä, kuten laillisuudesta, turvallisuudesta, soveltuvuudesta tarkoitukseen, käytettävyydestä tai mistään muusta aspektista.

Mikäli palvelu aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa Asiakkaalle mitä tahansa ongelmia on Asiakkaan minimoitava vahingot ryhtymällä asianmukaisiin toimenpiteisiin vahinkojen estämiseksi tai vähentämiseksi.

Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo (esim. lahjakortin hinta 15 € vaikka sen pitäisi olla 150 €.)

Influenssi ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Influenssin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

Sinun velvollisuudet

Asiakkaan on annettava ajantasaiset ja oikeat tiedot rekisteröitymisen yhteydessä. Mikäli tiedot muuttuvat on niistä informoitava Influenssia.

Asiakkaan on aina varmistettava Hyödykkeiden soveltuvuus omaan käyttöönsä.

Järjestelmän käyttäminen on tehtävä huolellisuutta ja varovaisuusperiaatteita noudattaen. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että Asiakkaan on huolehdittava omien laitteiden tietoturvasta siten, että Asiakas ei levitä Järjestelmää vahingoittavia viruksia tai haittaohjelmia.

Asiakas pidättäytyy suorittamasta toimenpiteitä kuten spammaus, jotka saattavat kohtuuttomasti rasittaa Järjestelmää tai Influenssin hallintoa.

Asiakas vastaa siitä, että käyttää Järjestelmää vain siihen tarkoitukseen kuin se on tarkoitettu.

Mikäli Asiakas tekee Kumppaniyrityksistä arvosteluja, niin hän sitoutuu tekemään arvostelut hyvän tavan mukaisesti ja pidättäytyy käyttämästä alatyylisiä, solvaavia tai loukkaavia ilmaisuja. Arvostelut on aina tehtävä hyvän tavan mukaisesti.

Verkkokauppa ostokset ja lahjakortit

Verkkokauppapalveluiden ja lahjakorttien osalta sovelletaan Valitse Sydämellä Lahjakorttien Myynti- ja Toimitusehtoja.

Lainapalvelut

Influenssi välittää lainahakemusliidejä yhteistyökumppaneilleen sekä markkinoi lainatuotteita yhteistyökumppaniensa luvalla. Influenssi ansaitsee välityspalkkion yhteistyökumppaneilleen välitetyistä liideistä, jotka johtavat lainan nostamiseen. Jos Asiakas on tehnyt lainahakemuksen LVS Brokers Oy:n Omalaina.fi tai muun heidän tai heidän yhteistyökumppanisivuston kanssa viimeisen 30 päivän aikana, niin Influenssi ei ansaitse komissiota eikä näin ollen voi toimittaa Asiakkaalle lahjoittamiseen oikeuttavaa lahjoituskoodia.

Influenssi ei itse toimita varsinaisia lainatuotteita eikä tee lainoja koskevia myöntämispäätöksiä. Lainaa koskeva sopimus tehdään lainanhakijan ja lainaa tarjoavan yhteistyökumppanin välille. Influenssi ei ole lainaa koskevan sopimuksen osapuoli eikä se ole vastuussa lainasopimuksesta, lainan myöntämisestä tai mistään muista lainaan liittyvistä velvoitteista ja vastuista.

Lainavertailun asiakaspalvelua hoitaa yhteistyökumppanimme LVS Brokers Oy, joka hoitaa lainavertailu@valitsesydamella.fi sähköpostia ja yhteydenpitoa asiakkaisiin.

Käyttämällä Valitsesydamella.fi:n lainavertailua annat LVS Brokers Oy:lle luvan pyytää sinun puolestasi yhtä tai useampaa lainatarjousta pankeilta ja luotonantajilta, jotka tekevät yhteistyötä LVS Brokersin kanssa. Kaikki luotonantajat ovat valtuutettuja ja valvottuja Suomen Finanssivalvonnan tai Aluehallintoviraston toimesta. Katso sivustot www.avi.fi ja www.finanssivalvonta.fi saadaksesi lisätietoja.

Lainavertailun tekeminen on maksutonta. Palvelussa tietoja käsitellään henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Vierailemalla Järjestelmässä ja käyttämällä palvelua Valitsesydamella.fi/lainavertailu tai Omalaina.fi Asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot sekä henkilötietojesi käsittelyn tietosuojaselosteemme mukaisesti, Asiakas hyväksyy myös Omalaina.fi tietosuojaselosteen. Täyttämällä lainahakemuksen ja lähettämällä sen Asiakas hyväksyy, että tiedot lähetetään Influenssin yhteistyökumppaneille ja häneen voidaan olla yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse.

Asiakas suostuu myös siihen, että LVS Brokers Oy ja Influenssin lainantarjoajat voivat tarkistaa käyttäjän luottotiedot, työnantajatiedot sekä muut tarpeelliset tiedot lainan myöntämiseen varten.

Lainavertailun tulokset ovat aina vain arvioita. Lopullisen lainatarjouksen saat tekemällä hakemuksen lainanantajalle. Hakiessasi lainaa on aina tehtävä rehellinen arvio omasta taloudesta ja rahankäytöstä. Varmistu kyvystäsi hoitaa lainan maksuerät aikataulun mukaisesti takaisin. Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta löydät ohjeita raha-asioiden hallintaan ja talouden suunnitteluun.

Kun lainan ensimmäinen erä on nostettu, niin Influenssi toimittaa Asiakkaalle koodin, jolla Asiakas voi ohjata Influenssin tekemän lahjoituksen valitsemaansa kohteeseen.

Sähkösopimukset

Influenssi välittää Turku Energian sähkönmyyntituotetta “Valitse Sydämellä -sähkö” 24 kuukauden sopimuksella. Asiakas tekee sopimuksen Turku Energian kanssa ja sitoutuu näiden käyttäehtojen ja tietosuojaselosteen lisäksi Turku Energian sähkönmyynti- ja tietosuojaehtoihin.

Turku Energia vastaa asiakassuhteeseen liittyvistä lain ja sähkömarkkinoiden vaatimuksista ja vastuista. Turku Energia vastaa myös asiakkaille tarjottavista puhelin-, sähköposti- ja vastaavista asiakaspalvelukanavista sekä asiakkaiden laskutuksesta.

Turku Energian vahvistettua sähkösopimuksen astuvan voimaan se maksaa Influenssille välityspalkkion. Influenssi lahjoittaa osan välityspalkkiosta Asiakkaan valitsemaan kohteeseen. Lahjoittamiseen oikeuttava koodi toimitetaan sähkösopimuksen sopimisesta seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Lahjoituksen tekeminen vaatii käyttäjän rekisteröitymisen palveluun.

Kiinteistönvälittäjän kilpailuttaminen

Tarjouspyynnön jättäminen palveluun ja tarjousten vastaanottaminen on ilmaista eikä velvoita asunnon myyntiin laittamista, mutta turhia tarjouspyyntöjä tulee välttää. Välitämme asuntosi tiedot sekä yhteystietosi tarjouspyynnön poimineille kiinteistönvälittäjille. Vain kolme kiinteistönvälittäjää voi osallistua jättämääsi tarjouspyyntöön. Tarjouspyyntö sulkeutuu viimeistään seitsemän (7) päivän kuluttua sen jättämisestä ellei sitä ennen kolme (3) kiinteistönvälittäjää ole osallistunut tarjouspyyntöön.

Jos kiinteistönvälittäjä poimii tarjouspyynnön, niin hän on yhteydessä Asiakkaaseen 24 h sisällä keskustellakseen tarkemmin asunnon myyntihinnasta ja välitystarjouksesta sekä myyntitoimeksiantoon liittyvistä asioista. Myyntitoimeksianto tehdään aina kiinteistönvälittäjän kanssa eikä Influenssi ole mahdollisesti syntyvän toimeksiantosopimuksen osapuoli eikä se vastaa Asiakkaan ja välittäjän velvoitteista miltään osin.

Mikäli teet toimeksiantosopimuksen, niin kiinteistönvälittäjä on velvoitettu ilmoittamaan siitä Influenssille Järjestelmän kautta. Asiakas voi tämän jälkeen osaltaan vahvistaa Järjestelmän kautta toimeksiannon syntymisen.

Kun tarjouspyynnön kohde on myyty, niin kiinteistönvälittäjä ilmoittaa verottoman välityspalkkion hinnan Influenssille 7 päivän kuluessa kaupanteosta. Tämän jälkeen Influenssi lähettää Asiakkaalle koodin, jolla Asiakas voi ohjata Influenssin tekemän lahjoituksen valitsemaansa kohteeseen.

Hyväksyt sen, että Kiinteistönvälittäjä ilmoittaa välityspalkkion verottoman summan Influenssille, jonka perusteella Asiakkaalle lasketaan lahjoitukseen oikeuttava osuus. Huomio, että kiinteistönvälittäjä saattaa vähentää asiakirja-, valokuvaus- ym. kulut välityspalkkiosta. Mikäli näitä kuluja vähennetään välityspalkkiosta, on ne oltava eriteltynä toimeksiantosopimukseen. Mahdolliset huomautukset väärin lasketusta lahjoituskoodista on ilmoitettava Influenssille viipymättä. Lahjoituskoodin käyttäminen tarkoittaa sitä, että olet hyväksynyt kiinteistönvälittäjän ilmoittaman välityspalkkion määrän ja menetät reklamaatio oikeutesi.

Influenssilta tai kumppaniyritykseltä vastaanotetut lahjoituskoodit

Influenssi toimittaa Asiakkaalle lahjoituskoodin vain mikäli se ansaitsee Asiakkaan toiminnasta johtuvan välityspalkkion. Lahjoituskoodit toimitetaan ensisijaisesti sähköpostitse. Lahjoituskoodin vastaanottanut Asiakas voi ohjata Influenssin tekemän lahjoituksen valitsemaansa kohteeseen syöttämällä lahjoituskoodin sille varattuun kenttään Järjestelmässä. Lahjoituksia voi ohjata vain Järjestelmässä mukana oleville järjestöille, joilla kullakin on voimassaoleva rahankeräyslupa.

Lahjoituskoodit ovat voimassa 60 päivää ellei siitä ole erikseen muuta mainittu. Mikäli lahjoituskoodi vanhenee, niin Asiakkaalla ei ole oikeutta uuteen lahjoituskoodiin. Influenssi lahjoittaa joka tapauksessa tilinpäätöksen valmistuttua vähintään 50% liikevoitosta kumppanijärjestöjen rahankeräyskohteisiin.

Lahjoituskoodeilla ei ole peruutus-,vaihto-, hyvitys- tai palautusoikeutta eikä niitä koskaan vaihdeta rahaksi Asiakkaan tai Kumppaniyrityksen kesken.

Influenssi tilittää Asiakkaiden kanavoimat lahjoitukset rahankeräystileille järjestöjen kanssa sovituin määräajoin.

Suoralahjoittaminen kumppanijärjestöille

Asiakas voi tehdä suoralahjoituksen valitsemaansa Kumppanijärjestön rahankeräyskohteeseen. Asiakas määrittelee itse eurosumman ja kohteen, jolle lahjoitus ohjataan ja lahjoitus tapahtuu aina Asiakkaan omista varoista.

Lahjoitettu raha ei koskaan kierrä Influenssin tilien kautta vaan lahjoitetut varat ohjautuvat suoraan Kumppanijärjestön rahankeräystilille. Influenssi toimii järjestöjen rahankeräyksen käytännön toimeenpanijana ja ainoastaan tarjoaa alustan lahjoituksen kohdentamiseen eikä se peri mitään palkkioita tai transaktiokuluja.

Lahjoittamiseen saattaa liittyä Kumppanijärjestön ehtoja. Suoralahjoitettuja rahoja ei voida palauttaa tai tehtyä lahjoitusta peruuttaa.

Järjestelmän suoralahjoitusominaisuus on kehitysvaiheessa ja se tulee käyttöön myöhemmin 2021 vuoden aikana.

Kiitosmerkki ja verkoston rakentaminen

Rekisteröitynyt Asiakas voi jakaa kutsulinkin, jonka kautta Järjestelmään rekisteröityneet henkilöt liittyvät osaksi kutsujan verkostoa. Kutsun lähettänyt asiakas näkee verkoston kautta mukaan liittyneiden henkilöiden lukumäärän ja heidän yhteensä kanavoimat lahjoitukset. Henkilötietoja tai muita yksilöimistietoja ei jaeta.

Influenssi voi myöntää kiitosmerkin, jota Asiakas voi jakaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Kiitosmerkki on aina esitettävä kokonaisuudessaan eikä sitä saa muokata. Influenssi voi laatia kiitosmerkin käyttämiselle ohjeet, joita käyttäjän on noudatettava.

Influenssi voi milloin tahansa kieltää kiitosmerkin käyttämisen.

Reklamaatiot

Reklamaatiot käsitellään vain kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@valitsesydamella.fi. Otsikkokenttään on kirjattava “Reklamaatio”

Asiakkaalla oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttajalla on lisäksi mahdollisuus käyttää myös Euroopan komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia riidanratkaisufoorumia. Asiakas voi nostaa sopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen vastaan Influenssi Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa

Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoavat apua erimielisyyksien ratkaisemiseen veloituksetta.