Valitse Sydämellä
Suomen Icehearts kuva
Lahjoituskohteet ja järjestöt

Suomen Icehearts

Olemme olemassa, jotta yksikään lapsi ei jää yksin. Autamme lasta näkemään hyvän itsessään ja muissa. Tarjoamme pitkäkestoista ja kokonaisvaltaista tukea lapsen hyväksi nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa, jossa lapsen asioiden parissa toimivat aikuiset vaihtuvat usein. Icehearts on varhaisen puuttumisen toimintamalli lapsen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Icehearts on toimintamalli, jonka työväline on joukkueurheilu. Jokainen joukkue on 12 vuotta kestävä yhteinen matka – lapsuudesta aikuisuuden kynnykselle.

Hyvistä ajatuksista syntyvät teot. Pienetkin teot voivat muuttaa maailmaa. Yhdessä voimme parantaa lasten asemaa yhteiskunnassa nyt ja tulevaisuudessa.

Tutustu tarkemmin www.icehearts.fi

Rahankeräyslupa RA/2020/703 Lue lisää

Lahjoituskohteet

lastensuojelua ja urheilua

Yhteinen matka lapsuudesta aikuisuuden kynnykselle

Icehearts-toiminta on ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä, jossa käytetään joukkueurheilua välineenä tukea haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten psykososiaalista hyvinvointia. Lasten rinnalla kulkee 12 vuoden ajan sitoutunut kasvattaja, joka ottaa kokonaisvaltaista vastuuta lapsen hyvinvoinnista. Joukkueen toiminta ja kasvattajien työ koostuu Icehearts toimintamallin keskeisistä toimintaelementeistä; koulutyöstä, perhe- ja verkostotyöstä, tarveharkintaisesta ja kohdennetusta yksilötyöstä sekä harrastus- ja leiritoiminnasta.

Tavoitteena on, että pitkäkestoisen ja kokonaisvaltaisen Icehearts toiminnan ja yhdessä kokemisen ja oppimisen kautta lapsista kasvaa vastuuntuntoisia, hyvinvointia ympärilleen tuottavia nuoria aikuisia. Liikunnan rooli toiminnassa on koolle kutsuva ja väline sosiaaliseen ja kasvatukselliseen työhön.

Auta meitä auttamaan ja tue toimintaamme valtakunnallisesti. Tukikohdennetaan tarveharkintaisuusperiaatteella 14 eri paikkakunnalla toimivien yli 60 Icehearts-joukkueen toiminnan tukemiseen.

Toimimme alueilla Helsinki, Vantaa, Espoo, Kerava, Riihimäki, Lahti, Lappeenranta, Joensuu, Hämeenlinna, Tampere, Pori, Ulvila, Seinäjoki ja Turku

 
Valtakunnallinen