Valitse Sydämellä
Pro-tukipiste taustakuva
Pro-tukipiste logo
Lahjoituskohteet ja järjestöt

Pro-tukipiste

Pro-tukipiste tekee käytännön tukityötä seksinmyynnistä toimeentulonsa hankkivien ihmisten kanssa. Osa asiakkaistamme on joutunut ihmiskaupparikoksen uhriksi. Taloudelliset ja terveydelliset ongelmat sekä yksinäisyys ovat osa monen kohtaamamme ihmisen arkea. Eristäytyminen johtaa siihen, ettei ihmisellä ole tietoa mahdollisuuksistaan eikä visioita paremmasta.

Pro-tukipiste ry on vuonna 1990 perustettu uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö, joka edistää seksi- ja erotiikka-alalla toimivien ihmisten osallisuutta ja ihmisoikeuksia. Tarjoamme matalan kynnyksen tukea, neuvontaa ja terveyspalveluita sekä yhteisöllistä toimintaa. Toimintamme on tarkoitettu kaikille ihmisille, jotka tekevät seksi- tai erotiikka-alan työtä, tarjovat vastikkeellista seksiä tai ovat joutuneet ihmiskaupparikoksen uhriksi.

Rahankeräyslupa RA/2022/152 Lue lisää

Lahjoituskohteet

Seksikaupan uhri

Seksityöntekijöiden ja ihmiskaupan uhrien tukeminen

Pro-tukipisteen kohderyhminä ovat tukipalveluiden tarpeessa olevat seksi- ja erotiikka-aloilla toimivat ihmiset sekä ihmiskaupparikoksen uhrit. Järjestöllä on palveluyksiköt Helsingissä, Tampereella ja Turussa.

Ryhmätoiminnassa löydämme yhdessä keinoja lisätä turvallisuutta ja hyvinvointia. Ryhmässä ihmiset voivat jakaa osaamistaan ja tulla arvostetuiksi omana itsenään. Ajoissa saatu neuvo ja tuki arkisissa asioissa estävät isompien ongelmien syntymisen. Oikean tiedon saaminen ja keskustelu turvallisessa ilmapiirissä kantavat arjessa eteenpäin ja luovat tilaa tulevaisuuden suunnittelulle.

Lahjoitetut varat ohjataan lyhentämättömänä asiakkaiden tuki- ja ryhmätoimintaan. Tue toimintaamme – pienikin lahjoitus auttaa!

 
Valtakunnallinen