Valitse Sydämellä
Nyyti ry:n taustakuva
Nyyti Logo
Lahjoituskohteet ja järjestöt

Nyyti

Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä järjestö. Tarjoamme opiskelijoille ja opiskeluyhteisöille tietoa, tukea ja toimintaa mielen hyvinvointiin ja opiskelussa jaksamiseen. Teemme myös vaikuttamistyötä mielenterveysystävällisen opiskeluarjen puolesta ja mielenterveysongelmien normalisoimiseksi.  Haluamme osaltamme varmistaa, että huomisen työelämässä ja yhteiskunnassa riittää hyvinvoivia tekijöitä.

Tätä Nyyti tekee, koska mielellä on väliä.

Rahankeräyslupa RA/2020/1102 Lue lisää

Lahjoituskohteet

Lahjoita opiskelijoiden mielenterveyteen Nyyti ry

Opiskelijoiden mielenterveyden tukeminen

Jaksamisen ja mielenterveyden haasteet ovat suurin opiskelukyvyttömyyden ja nuorten työkyvyttömyyden syy. Opiskelijoille suunnatusta ja opiskelijoiden kanssa toteuttavasta toiminnasta pääosa kohdentuu korkeakouluopiskelijoihin. Opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin tukeminen koostuu: mm. tiedon tarjoamisesta, chateistä ja muusta vertaistoiminnasta sekä vapaaehtoistoiminnasta. Opiskeluyhteisöissä ja opiskelijoiden parissa toimivien ammattilaisten osaamisen vahvistamiseksi tarjoamme mm. tietoa ja koulutuksia. Kehitämme myös erilaisia toimintamalleja muiden yhteistyössä toimijoiden kanssa. Yhteiskunnallisesti Nyyti tekee vaikuttamistyötä opiskelijoiden mielenterveyden kannalta keskeisiin asioihin, esim. kampanjoiden ja opiskelijoiden mielenterveyspäivän avulla.

Kohderyhmämme ovat:

  • opiskelijat ja vertaistukea antavat vapaaehtoiset
  • opiskeluyhteisöt (mm. ammattilaiset, korkeakoulut sekä opiskelijajärjestöt)
  • yhteiskunta, erilaiset vaikuttajat ja päättävät tahot.

Kiitos, kun tuet meitä lahjoittamalla opiskelijoiden mielenterveystyöhön.

 
Valtakunnallinen