Valitse Sydämellä
Lahjoituskohteet ja järjestöt

Munuais- ja maksaliitto

Munuainen ja maksa ovat elimistön unohdetut ihmeidentekijät. Ilman niitä ihminen ei tule toimeen.

Avustamalla Munuais- ja maksaliittoa voit tukea eri ikäisiä sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä parantaa tutkimuksen avulla heidän elämänlaatuaan. Munuais- ja maksaliitto ajaa sairastuneiden oikeuksia, antaa tietoa munuais- ja maksasairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä, edistää elinluovutuksia sekä toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Rahankeräyslupa RA/2020/1661 Lue lisää

Lahjoituskohteet

Paranna sairastuneiden elämänlaatua tukemalla tutkimusta

Pitkäaikaissairaus vaikuttaa elämään monin eri tavoin. Se voi aiheuttaa haasteita opiskeluun ja työntekoon, perheen arkeen sekä taloudelliseen tilanteeseen. Sairaus voi estää osallistumista yhteiskuntaan ja aiheuttaa yksinäisyyttä. Tuotamme tutkimusta, joka auttaa kehittämään yksilöllisiä tukikeinoja ja palveluita munuais- tai maksasairauteen sairastuneille ja elinsiirron saaneille, jotta jokainen voi elää hyvää elämää sairaudesta huolimatta.

 
Valtakunnallinen