Valitse Sydämellä
Mielenterveyden keskusliitto auttaa
MTKL logo
Lahjoituskohteet ja järjestöt

Mielenterveyden keskusliitto

Mielenterveyden keskusliitto valvoo mielenterveyskuntoutujien ja -potilaiden etuja, toimii asiantuntijana heitä koskevissa kysymyksissä, tuottaa tietoa sekä kehittää, järjestää ja tukee heidän tarvitsemiaan järjestölähtöisiä palveluja. Liitto työskentelee sen puolesta, että mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden perusoikeudet, palvelut ja mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa toteutuvat. Mielenterveyden keskusliitto pohjaa toimintansa asiantuntija- ja kokemustiedon yhdistämiseen ja ottaa toiminnassaan mukaan myös mielenterveyskuntoutujien ja -potilaiden läheiset. Liitto tukee erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa julkiset tai yksityiset palvelut eivät ihmisiä tavoita tai pysty heitä auttamaan.

Rahankeräyslupa RA/2022/656 Lue lisää

Lahjoituskohteet

Mielenterveyden keskusliiton yleislahjoitus

Yleislahjoitus Mielenterveyden keskusliitolle

Kohtaamme vuosittain tuhansia mielenterveyden häiriöihin sairastuneita ihmisiä ja heidän läheisiään. Osa ihmisistä on vasta sairastunut, osa elänyt sairauden kanssa jo pidempään. Järjestämme toimintaa kasvokkain ja digitaalisesti verkossa: kohtaamme, kuuntelemme, jaamme kokemuksia ja tietoa, sekä autamme löytämään voimavaroja arkeen. Toimintaamme ovat tervetulleita kaikki, jotka kokevat tarvitsevansa apua. Apua tarvitsevia on paljon, apua liian vähän. Lahjoittamalla Mielenterveyden keskusliitolle tuet konkreettista työtä mielenterveysongelmien kanssa elävien ihmisten hyväksi.

 
Valtakunnallinen