Valitse Sydämellä
Lahjoituskohteet ja järjestöt

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia.

MLL:n tavoitteena on lapsiystävällinen Suomi. MLL tarjoaa eri elämäntilanteissa vertaistukea, monipuolista toimintaa sekä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Suomen suurimpaan lastensuojelujärjestöön kuuluu 87 000 jäsentä, 548 paikallisyhdistystä, 10 piirijärjestöä ja keskusjärjestö. Jokaisella lapsella on oikeus hyvään lapsuuteen – meistä aikuisista riippuu, toteutuuko se.

Yläbannerin kuva Päivi Karjalainen.

Rahankeräyslupa RA/2020/1486 Lue lisää

Lahjoituskohteet

Vahvista lasten ja perheiden hyvinvointia

Keskimäärin tarkasteltuna suomalaiset lapset voivat hyvin. Keskimäärin ei kuitenkaan riitä, sillä osalle lapsista kasautuu isoja ongelmia, eivätkä esimerkiksi vähemmistöihin kuuluvat lapset saa riittävästi tarvitsemaansa tukea. Siksi tarvitaan monipuolista työtä: vahvaa vaikuttamista, jotta kaikkien lasten oikeudet toteutuisivat, lasten ja nuorten omien ajatusten ja kokemusten esiin tuomista ja ihan arkista apua, joka auttaa vanhempia jaksamaan.

Lahjoittamalla tuet MLL:n valtakunnallista työtä kaikkien lasten, nuorten ja perheiden hyväksi.

Kuva Anna Autio.

 
Valtakunnallinen