Valitse Sydämellä
Lahjoituskohteet ja järjestöt

Kotimaanapu

Kotimaanapu on hyväntekeväisyyspalvelu, joka auttaa monipuolisesti ja konkreettisesti akuuttia apua tarvitsevia ihmisiä ympäri Suomen.

Kotimaanavulle suunnatut rahalahjoitukset ohjataan tarvitseville evankelisluterilaisen kirkon diakoniatyön kautta autettavan syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.

Avuntarvitsijoita voidaan tukea taloudellisesti, tavara- ja ruoka-avun avulla tai välttämättömillä toimilla, jotka kohentavat vaikeuksissa olevien elämänlaatua.

Kotimaanavun taustaorganisaatio on Kirkkopalvelut ry.  www.kotimaanapu.fi

Rahankeräyslupa RA/2020/639 Lue lisää

Lahjoituskohteet

Kotimaanavun hätäapurahasto

Lahjoita yleisen Kotimaanavun hätäapurahastoon.

 
Järvenpää