Valitse Sydämellä
Lahjoituskohteet ja järjestöt

Kotimaanapu

Kotimaanapu on hyväntekeväisyyspalvelu, joka auttaa monipuolisesti ja konkreettisesti akuuttia apua tarvitsevia ihmisiä ympäri Suomen.

Kotimaanavulle suunnatut rahalahjoitukset ohjataan tarvitseville evankelisluterilaisen kirkon diakoniatyön kautta autettavan syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.

Avuntarvitsijoita voidaan tukea taloudellisesti, tavara- ja ruoka-avun avulla tai välttämättömillä toimilla, jotka kohentavat vaikeuksissa olevien elämänlaatua.

Kotimaanavun taustaorganisaatio on Kirkkopalvelut ry.  www.kotimaanapu.fi

Rahankeräyslupa RA/2020/639 Lue lisää

Lahjoituskohteet

Kotimaanavun hätäapurahasto

Lahjoita Kotimaanavun valtakunnalliseen hätäapukeräykseen Suomeen tulleiden Ukrainan pakolaisten auttamiseksi.

Ukrainan sodan jatkuessa jo lähes miljoona ukrainalaista on joutunut jättämään kotinsa ja maansa ja on paennut Euroopan unionin alueelle. Myös Suomi on tässä järkyttävässä kriisitilanteessa ottamassa vastaan Ukrainan pakolaisia.

Kotimaanapu on käynnistänyt valtakunnallisen hätäapukeräyksen Suomeen tulleiden ukrainalaisten pakolaisten auttamiseksi. Osallistu Kotimaanavun hätäapukeräykseen, jotta pakolaisten välttämättömistä elintarpeista pystytään Suomessa huolehtimaan.

Kotimaanavun lahjoitukset ohjataan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien auttamistyöhön. Lahjoitusten avulla seurakunnat pystyvät auttamaan Suomeen saapuneita pakolaisia monipuolisesti ja konkreettisesti kautta maan.

 
Valtakunnallinen